Feeds:
Kiriman
Komen-komen

Archive for Oktober 2008

 Allah Sentiasa di HatiAllah di Hati

Ihfadzillaha yahfadzka! Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu!

Oleh:  Dr. ‘Aidh ibn Abdullah Al-Qarni

(Adaptasi secara bebas dari buku “Jagalah Allah, Allah Menjagamu”).

 

Ketika kita takut kepada Allah, maka bangsa-bangsa, orang-orang yang menentang dan para musuh takut kepada kita. Namun ketika kita tidak takut kepada Allah, maka Allah menjadikan kita takut kepada mereka.

 

Kita telah berperang melawan bangsa-bangsa lain dengan kalimat La Ilaha Illallah dan tidak dengan kalimat yang lain. Maka kita pun meraih kemenangan ke atas mereka, bahkan kita tidak pernah merasa takut terhadap mereka kerana kita menjadikan takut kita hanya kepada Allah SWT.

 

Jika kita bertakbir dahulu, istana musuh akan bergoncang kerana takbir kita. Allahu Akbar! Oleh kerana itulah, di antara rasa takut Sa’ad bin Abi Waqash sebagaimana dikatakan oleh Adz-Dzahabi dan Ibnu Katsir bahawa ketika dia melihat istana Kisra Anusyrwan, Kisra kesesatan dan Kisra yang menghalang manusia dari Allah, dia mengucapkan “Allahu Akbar!”, maka pendopo Kisra pun pecah. Sa’ad bin Abi Waqash  lalu menangis dengan air mata mengalir kerana gembira.

 

Allahu Akbar! Allahu Maha Besar! Allah Maha Hebat!

 

Kita berlindung jua kepada Allah agar hati kita tidak berpaling dalam solat sehingga Allah berpaling dari kita.

 

Di dalam kitab: “Az-Zuhd”, Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang baik bahawa Abu Bakar Ash-Siddiq dan beberapa orang sahabat pernah memasuki ke sebuah perkebunan milik seorang lelaki dari kalangan Ansar di Madinah. Pada waktu itu buah kurma sedang masak dan kurma-kurma basah bergantungan di dahannya, sementara burung-burung hinggap di sana.

 

Gembiralah sahabat-sahabat menyaksikan pemandangan itu kecuali Abu Bakar yang duduk menangis. (selanjutnya…)

Read Full Post »